Serwis

W oparciu o profesjonalny zespól Telefonicznego Centrum Wsparcia Technicznego oraz inżynierów IT zlokalizowanych w oddziałach Ogólnopolskiej Sieci Serwisowej firma Exon świadczy wsparcie informatyczne, diagnostykę oraz naprawy sprzętu informatycznego dla strategicznych klientów na terenie całego kraju.

Telefoniczne Centrum WsparciaTechnicznego

Nadzoruje proces napraw sprzętu komputerowego w następującym zakresie:

 • Przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Udzielanie doraźnej, telefonicznej pomocy technicznej.
 • Wykonanie wstępnej diagnozy technicznej uszkodzenia.
 • Ustalenie z klientem sposobu i terminu wykonania naprawy.
 • Przygotowanie części zamiennych wymaganych do usunięcia awarii.
 • Przygotowanie sprzętu zastępczego w przypadku awarii wymagającej dłuższej naprawy.
 • Wysłanie do miejsca awarii pracowników serwisu technicznego.
 • Nadzór nad terminowym wykonaniem naprawy.
 • Informowanie klienta o przebiegu, kosztach i terminie zakończenia naprawy.
 • Dostawę naprawionego sprzętu komputerowego do siedziby klienta.
 • Nadzór nad wykonaniem konserwacji technicznych sprzętu komputerowego.
 • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.
Ogólnopolska Sieć Serwisu Technicznego

Realizuje naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego
w oparciu o wykwalifikowany personel techniczny zlokalizowany w oddziałach serwisowych
na terenie całego kraju. Naprawy, testy diagnostyczne oraz okresowe przeglądy techniczne
mają na celu zapewnienie użytkownikowi niezawodności i ciągłości pracy eksploatowanego sprzętu technicznego

Ogólnopolska sieć serwisu technicznego świadczy usługi informatyczne w następującym zakresie:

 • Diagnostyka sprzętu technicznego i oprogramowania,
 • Naprawy, konserwacje, instalacje i modernizacje:
  • komputerów osobistych, serwerów sieciowych,
  • interaktywnych kiosków NGK i COD firmy Acrelec
  • drukarek fiskalnych firmy POSNET
  • drukarek igłowych, atramentowych, laserowych oraz heavy duty
  • monitorów, zasilaczy UPS, skanerów
 • Kompleksowe dostawy sprzętu informatycznego do siedziby klienta obejmujące instalację i konfigurację sprzętu, oprogramowania systemowego i aplikacji użytkowych.

Konserwacje sprzętu komputerowego mają charakter regularnych przeglądów prewencyjnych w celu utrzymana sprzętu w wysokiej sprawności technicznej, co bezpośrednio gwarantuje zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii. Konserwacje wspomagają ponadto działania lokalnego administratora systemu, zwracają uwagę na wykryte nieprawidłowości w pracy urządzeń, wirusy komputerowe, są również okazją do wykonania uzgodnionych wcześniej modernizacji komputerów oraz do wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Kontakt

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl